Accommodaties

U kunt bij ons 4 soorten accommodaties huren, te weten:
 

Accommodatie Accommodatie

Grote zaal - oppervlakte: 153 m2 - 155 personen

Bovenzaal - oppervlakte: 75 m2 - 75 personen

Jeugdhuis - oppervlakte 70 m2 - 70 personen

Handboog - oppervlakte 105m2 - 75 personen

                                                        

 

 

 

 

 

Bezetting